If by Rudyard Kipling

2 min read

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you;

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too:


If you can wait and not be tired by waiting,

Or, being lied about, don’t deal in lies,

Or being hated don’t give way to hating,

And yet don’t look too good, nor talk too wise;


If you can dream—and not make dreams your master;

If you can think—and not make thoughts your aim,

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same:.


If you can bear to hear the truth you’ve spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

And stoop and build’em up with worn-out tools;


If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings,

And never breathe a word about your loss:


If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: “Hold on!”


If you can talk with crowds and keep your virtue,

Or walk with Kings—nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

If all men count with you, but none too much:


If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds’ worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that’s in it,

And—which is more—you’ll be a Man, my son!
çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse sen aklı başında kalabilirsen eğer

herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır hem kendine güvenebilirsen eğer

bekleyebilirsen usanmadan yalanla karşılık vermezsen yalana

kendini evliya sanmadan kin tutmayabilirsen kin tutana

düşlere kapılmadan düş kurabilir yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer

ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir ikisine de vermeyebilirsen değer

söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz kandırabilir diye safları dert edinmezsen

ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz koyulabilirsen işe yeniden

döküp ortaya varını yoğunu bir yazı-turada yitirsen bile yitirdiklerini dolamaksızın dile baştan tutabilirsen yolunu

yüreğine sinirine dayan diyecek direncinden başka şeyin kalmasa da herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek

herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken

dost da düşman da incitemezse seni ne küçümser ne de büyültürsen çevreni

her saatin her dakkasına emeğini katarsan hakçasına

her şeyiyle dünya önüne serilir üstelik oğlum adam oldun demektir

Rudyard KIPLING

Çeviri: Bülent ECEVİT

May 19, 2020